Čeština

Navigace Farmakovigilančná pohotovosť +420 777 188 722

Vitajte

Vaše zdravie, naše poslanie

O nás

Spoločnosť PHARMAGEN Trade SK s.r.o. bola založená na jar roku 2011. Veľmi rýchlo sme sa stali stabilnou spoločnosťou pôsobiacou na slovenskom trhu. Od októbra 2017 sme súčasťou nadnárodnej farmaceutickej skupiny EVER Pharma Holding so sídlom v Rakúsku.

Hlavnou oblasťou našej činnosti sú nemocničné liečivá, najmä v oblasti intenzívnej medicíny, a lieky na liečbu onkologických pacientov. Okrem týchto dvoch segmentov sme aktívni aj v oblasti zdravotníckych prostriedkov neurológie, osteológie, ortopédie a reumatológie.

Našou snahou a cieľom je zvýšenie kvality a prospešnosti nášho zdravotníctva. Tento cieľ sa snažíme dosiahnuť pomocou vysokej odbornej znalosti našich zamestnancov a prostredníctvom kvalitných a osvedčených liečiv od svetových výrobcov alebo liekov z našej vlastnej produkcie. Každý rok registrujeme a uvádzame na trh nové lieky a rozširujeme naše portfólio generických a originálnych liečivých prípravkov. Pričom si zakladáme na tom, že všetky prísne normy a požiadavky plníme nielen my, ale to isté vyžadujeme aj od našich zmluvných partnerov.

Terapeutické oblasti

Zobrazit Všetky lieky a zdravotnícke prostriedky

Verejne prístupná odborná informačná služba obsahuje informácie o liečivých prípravkoch spoločnosti PHARMAGEN Trade SK s.r.o. registrovaných v Slovenskej republike. Povinnosť zriadiť "Verejne prístupnú odbornú informačnú službu - VPOIS" vyplýva zo Zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach č. 362/2011 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Aktuálne informácie o prípravkoch obchodovaných spoločnosťou PHARMAGEN Trade SK s.r.o. nájdete na stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Odborníkom v zdravotníctve sú určené informácie nachádzajúce sa v súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC) a laickej verejnosti informácie z príbalovej informácie o lieku (PIL).