Čeština

Navigace Farmakovigilančná pohotovosť +420 777 188 722

VPOIS


Kompendium prípravkov spoločnosti PHARMAGEN Trade SK s.r.o. v Slovenskej republike v elektronickej podobe obsahuje informácie ako o liekoch na lekársky predpis, tak aj o zdravotníckych prostriedkoch. Veríme, že tieto informácie prispejú k ľahšiemu a rýchlejšiemu získavaniu informácií o prípravkoch našej spoločnosti.

Verejne prístupná odborná informačná služba obsahuje informácie o liečivých prípravkoch spoločnosti PHARMAGEN Trade SK s.r.o. registrovaných v Slovenskej republike. Povinnosť zriadiť túto „verejne prístupnú odbornú informačnú službu – VPOIS“ vyplýva zo Zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach č. 362/2011 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o našich liečivých prípravkoch nájdete na webových stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v databáze liekov tu. Informácie o prípravku (SPC alebo PIL) sú vám k dispozícii po zadaní názvu prípravku a následnom kliknutí na odkaz Vyhľadať. V ďalšom kroku si vyberiete požadované informácie – SPC alebo PIL buď priamo, alebo kliknutím cez Názov lieku a výberom záložky Sprievodné texty. Kliknutím na odkaz opúšťate stránku PHARMAGEN Trade SK s.r.o., tento link vás presunie na stránku, na ktorú sa naše Zásady ochrany osobných údajov nevzťahujú. Ste tak zodpovedný za vaše interakcie na tejto stránke.