Slovenčina

Navigace Farmakovigilanční pohotovost +420 777 188 722

Vítejte

Vaše zdraví, naše poslání

O nás

Společnost PHARMAGEN CZ s.r.o. byla založena na podzim roku 2010. Velmi rychle jsme se stali stabilní společností působící na českém trhu. Od října 2017 jsme součástí nadnárodní farmaceutické skupiny EVER Pharma Holding se sídlem v Rakousku.

Hlavní oblastí naší činnosti jsou nemocniční léčiva, zejména v oblasti intenzivní medicíny, a léky pro léčbu onkologických pacientů. Mimo tyto dva segmenty jsme aktivní i v oblasti zdravotnických prostředků, neurologie, osteologie, ortopedie a revmatologie.

Naší snahou a cílem je zvýšení kvality a prospěšnosti našeho zdravotnictví. Tohoto cíle se snažíme dosáhnout pomocí vysoké odborné znalosti našich zaměstnanců a prostřednictvím kvalitních a osvědčených léčiv od světových výrobců nebo léků z naší vlastní produkce. Každý rok registrujeme a uvádíme na trh nové léky a rozšiřujeme naše portfolio generických a originálních léčivých přípravků. Přičemž si zakládáme na tom, že všechny přísné normy a požadavky plníme nejen my, ale totéž vyžadujeme i od našich smluvních partnerů.

Terapeutické oblasti

Zobrazit Všechny léky a zdravotnické prostředky

Veřejně přístupná odborná informační služba obsahuje informace o léčivých přípravcích společnosti PHARMAGEN CZ s.r.o. registrovaných v České republice. Povinnost zřídit tuto „veřejně přístupnou odbornou informační službu – VPOIS“ vyplývá z § 33 odst. 3 písm. g) bod 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).